Disclaimer JCshrimps

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.jcshrimps.com, deze is beschikbaar gesteld door JCshrimps. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JCshrimps is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken of kopiëren. 

Het intellectueel eigendom berust bij JCshrimps.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de gegeven prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met JCshrimps te mogen claimen of te veronderstellen.

JCshrimps streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.jcshrimps.com op deze pagina.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24-09-2021